درباره ما

شرکت طراحان به انديش در سال 1373 با اخذ مجوز از شوراي عالي انفورماتيک تاسيس گرديد. اين شرکت از ابتدا شبکه هاي کامپيوتري و انتقال داده ها را به عنوان اصلي ترين شاخه فعاليت خود قرار داد.
گرچه فعاليت هاي رسمي شرکت از سال 1373 آغاز شده است ليکن سابقه فعاليتهاي موسسين و کارشناسان اين شرکت در زمينه شبکه هاي انتقال اطلاعات به اوائل سال 1369 يعني همزمان با شکل گيري اولين شبکه هاي LAN و سيستم هاي انتفال اطلاعات از طريق خطوط تلفنLeasedLine, ها وخطوط X25 باز مي گردد. اين شرکت , همواره سعي نموده با اختصاص بخشي از توان علمي و فني خود در بخش تحفيق و توسعه, فاصله خود را با جديد ترين فن آوري انتقال داده به حد اقل رسانده و از اين طريق , توانسته با ارائه طرح ها و راه حل هاي مناسب و صحيح , پروژه هاي متعددي را با موفقيت به انجام رساند.
ديگر زمينه فعاليت شرکت به انديش توليد نرم افزار مي باشد. واحد نرم افزار با تکيه بر تجربيات حاصل از بيش از 15 سال فعاليت در اين زمينه و بهرهگيري از کارشناسان باتجربه و همچنين بکارگيري متدولوژيهاي نوين طراحي و پياده سازي نرم افزار، اقدام به ساخت (توليد) مجموعهاي از سيستم هاي مالي، نرم افزارهاي مرتبط و سفارشي کرده است.
hist