به اندیش

راهکارها

بسته های نرم افزاری عمومی کارایی لازم برای بسیاری از کسب و کار ها را ندارند. شرکت به اندیش با شناخت پیچیدگی ها و الزامات برخی کسب و کارها اقدام به تهیه راهکار مناسب برای کارخانه های آرد ، خدمات مجالس و تشریفات  ، پخش و توزیع مویرگی و … نموده است

دریافت کاتالوگ

نظرات مشتریان

پشتيباني و پاسخ گويي


اكثر قريب به اتفاق مشتريان به انديش از نحوه پاسخ گويي و پشتيباني تيم به انديش رضايتمندي كامل دارند. علت اين رضايت مندي در درجه اول به خاطر كيفيت محصول و سپس مسوليت پذيري تيم پشتيباني مي باشد. تيم توليد و پشتيباني خود همراه و هميار مشتري در رفع مشكلات ميداند و هنگام اعلام مشكل از طرف مشتري اوليت اول آنها رفع مانع از سر راه مشتري ميباشد، خواه اين مشكل به نحوه كاربري مشتريان، صحت اطلاعات و يا باگ نرم افزار باشد.

بهينه سازي فرايند سازماني با راهكارهاي يكپارچه


مشتريان به انديش پس از استفاده از راهكارهاي اين شركت همواره از يكپارچه سازي فرايندهاي سازماني و به ويژه تعامل با زيرساخت نرم افزار مالي مجموعه ابراز رضايت كرده اند.

اين رضايت مندي به دليل بالا بردن سرعت و دقت در پاسخ گويي به مجموعه مديران و مشتريان در حداقل زمان ممكن مي باشد. به عبارتي راهكارهاي  يكپارچه به انديش مشكلاتي كه خاطر استفاده جزيره اي از چند نرم افزار به وجود مي ايد را به خوبي حل ميكند.