فروشگاهي

نرم افزار فروشگاهي شركت به انديش

 

با توجه به تعداد تراكنش بالا و كمبود زمان جهت ثبت دقيق تراكنش ها در يك فروشگاه ، نياز به وجود نرم افزاري ساده ، كاربر پسند ، قدرتمند و با دقت احساس مي شود . سيستم فروشگاهي به انديش با توجه شناخت دقيق نياز هاي فروشگاه هاي كوچك و بزرگ و زنجيره اي ، حداكثر كارايي ، سادگي و دقت را در قالب يك سيستم يكپارچه به همه كاربران فروشگاه ارائه ميكند ، همچنين مديران و صاحبان كسب و كار فروشگاهي با استفاده از گزارش هاي جامع خريد ، فروش ، انبار و مالي مي توانند در هر زمان كنترل كاملي بر روند كل فروشگاه خود داشته باشند .

ويژگي هاي سيستم فروشگاهي

 • ثبت عمليات خريد ، برگشت از خريد ، فروش و برگشت از فروش كالا در قالب فاكتور
 • ثبت و چاپ پيش فاكتور با امكان تبديل به فاكتور فروش
 • امكان اعمال تخفيف در سطور و جمع فاكتورها
 • استفاده از ساختار درختي با سطوح نامحدود براي گروه بندي كالاها
 • امكان استفاده از دو واحد اصلي و فرعي براي هر كالا
 • نگهداري خودكار موجودي كالاها به مجرد ثبت فاكتور
 • امكان اصلاح موجودي كالاها در هر زمان با قابليت صدور خودكار اسناد مربوطه

ديگر قابليت هاي سيستم فروشگاهي عبارتند از:

 • امكان تعيين نقطه سفارش براي هر كالا و اخذ گزارش سفارش كالا
 • امكان اخذ صورتحساب خلاصه و تشريحي اشخاص
 • ثبت و چاپ رسيد دريافت با روش هاي نقد ، چك ، واريز به حساب يا تركيبي از آنها
 • ثبت و چاپ دستور پرداخت با روش هاي نقد ، چك ، واريز به حساب و خرج چك ديگران يا تركيبي از آنها
 • ثبت عمليات و چك هاي دريافتي شامل واگذاري به بانك ، وصول ، برگشت ، وصول نقدي و خرج چك و صدور خودكار اسناد حسابداري مربوط در هر مرحله
 • ثبت عمليات چك هاي پرداختي شامل پرداخت و برداشت و صدور خودكار اسناد حسابداري مربوط در هر مرحله
 • اعلام خودكار چك هاي سر رسيد شده دريافتي و پرداختي
 • امكان ثبت و كنترل عمليات تنخواه شامل تامين ، هزينه و برگشت تنخواه
 • امكان ثبت و طبقه بندي شده هزينه ها و درآمد هاي متفرقه
 • امكان درج اسناد دو آرتيكلي حسابداري
 • امكان جستجوي متنوع در اسناد
 • امكان استخراج گزارش بدهكاران و بستانكاران
 • امكان استخراج گزارش سود و زيان در محدوده زماني دلخواه
 • استخراج گزارشات مالي شامل دفاتر روزنامه كل و معين و گردش حساب
 • عدم نياز به انتقال حساب ها در پايان سال مالي به دليل پيوستگي سال هاي مالي
 • و گزارشات متنوع در قسمتهاي مختلف سيستم