دريافت و پرداخت

نمایش یک نتیجه

  • دريافت و پرداخت

    ويژگي هاي نرم افزار دريافت و پرداخت :  امكان تعريف موضوعات دريافت و پرداخت و طبقه بندي اين موضوعات با استفاده از ساختار درختي امكان تعريف روش هاي دريافت و پرداخت مختلف  امكان ثبت دريافت ها و پرداخت هاي مركب...